Hügieen ja anatoomia ilutehnikutele: Topics

Intro

Hügieeni ja anatoomia mooduli peavad läbi tegema kõik kooli õpilased. Koolitus koosneb teemadest, iga teema lõpus saab täita teadmiste testi. Kui test ebaõnnestub, võib selle järgmisel päeval uuesti teha. Selle mooduli läbimine vähemalt hindele hea on kogu koolituse läbimise eelduseks. 

Osa siin välja pandud materjalist leiad vajadusel ka käsiraamatust, mis anti Sulle kohe kursuse alguses. 

Praktiline osa: igapäevane vahendite ja pindade hooldamine

Millal on vaja desinfitseerimist, millal steriliseerimist ning kuidas seda praktikas teha? See materjal on läbivaatamiseks ja tutvumiseks enne kontaktõppe päeva, kus saate praktikas läbi proovida kõik videos nähtud toimingud.

Hügieeni ABC salongis - põhitegevused, terminid ja jäätmekäitlus

Siit leiad infot vajalike hügieeniprotseduuride, elementaarse haavahoolduse ning jäätmekäitlusreeglite kohta, nagu praegu Eestis kehtiv seadusandlus nõuab. Need on elementaarsed reeglid, mis peavad käima kaasas iluteenuste osutamisega nii kodus kui salongis.  Lahti on seletatud ka tähtsaimad salongihügieeni puudutavad terminid.

Algteadmised haigustest ja nende leviku vältmisest
Seadusandlus: nõuded ilusalongidele, nende töötajatele ja kasutatavatele vahenditele

Sotsiaalministri määrus Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele jt ilusalongi toimimist käsitlevad seadused ja eeskirjad.

Inimese naha, küünte ja karvkatte anatoomia ja füsioloogia
Algteadmised inimese naha, küünte ja karvade ehitusest ning toimimisest (anatoomia ja füsioloogia). Õppematerjal on jaotatud kaheks: küünte ehitus ja toimimine ning küünte probleemid ja probleemide ennetamine. Õppematerjal tuleks hoolikalt läbi lugeda ja sooritada test. Vajadusel küsi nõu oma koolitajalt - saada e-mail või sõnum selle õpikeskkonna kaudu. 
Ilusalongides kasutatavad vahendid desinfitseerimiseks ja steriliseerimiseks

Lühiülevaade vahenditest ja nende ohutuskaardid.

Kordamiseks: hügieeni ja anatoomia konspekt