Koolitaja koolitus: õpime kasutama iKooli : Topics

Teadmiseks koolitajaks õppijale

Koolitus on jagatud seitsmeks mooduliks, millest tavaliselt kolm toimub auditoorselt koolituskeskuses ja neli e-õppena ning iseseisva tööna. Koolituse tempo võib kujuneda vastavalt sellele, kuidas õppija põhitöö seda võimaldab ja kuidas juhendajaga on varem kokku lepitud. Ka õppepäevade järjestus ei pruugi igaühel sama olla. Kokkuleppel on võimalik kasutada ka videokoolituse võimalusi, selle kohta küsi infot oma kontaktisiku käest. 

Suhelda võib ka iKooli sõnumikeskuse kaudu (vaata ülal paremal oma profiili menüüst "Sõnumid". Vastame esimesel võimalusel, kuid palun arvestage, et vastuse kirjutamine võtab mõningase aja. Kiireloomulised küsimused saab saata SMS-iga +372 555 15 281, helistada samal numbril või kirjutada Facebooki http://m.me/geelkuuntekoolitus 

Moodul 1: Auditoorne töö - Koolituste kavandamine ja korraldamine

Lektor: Kaia Liikane, Tea Roosvald

Eesmärk: anda õpilasele teadmised ja oskused koolituse planeerimiseks ja läbiviimiseks, tutvustada kõiki koolituse planeerimise ja läbiviimise etappe ja anda tegevusjuhiseid: koolituse idee, õppematerjali koostamine (seos õppekavaga), enese ettevalmistamine koolitamiseks, tööplaani ja ajakava koostamine. 

Moodul 2: Auditoorne töö - Koolitustegevust reguleerivad õigusaktid ja õppekavade koostamine

Lektor: Kaia Liikane, Tea Roosvald

Teemad: 

1) Täiskasvanute koolituse seadus, 

2) Koolitusasutuse dokumentatsioon (arve, koolitusleping, osavõtulehed, tõend või tunnistus jm) ja selle funktsioonid, 

3) Väljundipõhise õppekava koostamine.


Moodul 3: Auditoorne töö - Koolituse jälgimine töövarjuna

Selle päeva jooksul jälgib tulevane koolitaja kogemustega lektorit alates koolituse ettevalmistamisest kuni päeva lõpetamiseni. Võimalusel juhendab ka ise õpilasi ning abistab neid dokumentide täitmisel. 

Moodul 4: e-õpe: Salongihügieeni koolituse läbimine

Salongihügieeni koolitus on leitav iKooli esilehel.

Moodul 5: e-õpe - Täiskasvanud õppijate eripärad õpiteoorias

Siia koondatud teoreetilise materjali põhjal tuleb lahendada ülesanded ja esitada need iseseisva tööna. Koolitaja kommenteerib iga ülesannet ja annab tagasisidet õppijale. 

Allikad on eriilmelised ja avavad täiskasvanute koolitamisega seotud aspekte erinevalt. Loegi esmalt allikatest (seda näevad ainult registreerunud õpilased).

Moodul 6: Iseseisev töö - Õppekava, õppematerjali ja dokumentatsiooni ettevalmistamine

Õppija koostab ise õppematerjali ja väljundipõhise õppekava vastavalt juhendaja näpunäidetele ning laadib need siia üles. Juhendaja annab kirjaliku ja vajadusel ka suulise tagasiside, vajadusel annab nõu, kuidas konspekti ja/või õppekava parandada.

Moodul 7 - Iseseisev töö - Koolituspäeva iseseisev läbiviimine

Tulevane koolitaja viib iseseisvalt või juhendaja supervisiooni all läbi koolituse oma õppematerjalidega, tegevused salvestatakse videole. Juhendaja(d) analüüsivad videot ning annavad õpilasele tagasisidet.