Teadaanded õpilastele

Pealkiri (peidetud)

Te ei saa seda postitust vaadata. Põhjus võib olla üks järgmistest: te pole veel sellesse arutelusse postitanud, maksimaalne muutmisaeg pole veel läbi saanud, see arutelu pole veel alanud või on arutelu aegunud.

Pealkiri (peidetud)

Te ei saa seda postitust vaadata. Põhjus võib olla üks järgmistest: te pole veel sellesse arutelusse postitanud, maksimaalne muutmisaeg pole veel läbi saanud, see arutelu pole veel alanud või on arutelu aegunud.

Pealkiri (peidetud)

Te ei saa seda postitust vaadata. Põhjus võib olla üks järgmistest: te pole veel sellesse arutelusse postitanud, maksimaalne muutmisaeg pole veel läbi saanud, see arutelu pole veel alanud või on arutelu aegunud.

Saadaolevad kursused

Hügieeni ja anatoomia koolitus iluteeninduse erialadel õppijatele. Koolituse läbimine on kõigile õpilastele kohtustuslik. Alates 01. detsembrist 2014 võib koolitusjuht lubada õpilasel läbida hügieenikoolituse ka online iKool keskkonna kaudu. Selle mooduli läbimise eelduseks on kõigi materjalide läbi lugemine ning testide sooritamine positiivsele hindele.

Koolituse konspekt: palume hoolikalt läbi lugeda. Mõistlik on ka pärast koolitust konspekt läbi vaadata ja korrata õpitut. NB! Ainult konspekti lugemisest ei piisa heaks meistriks saamiseks, õppida tuleb ka tunnis koolitaja käe all ning loomulikult kõvasti harjutada. Küsimuste tekkimisel võite alati kirjutada või helistada, ka pärast koolituse lõppu. 


© Leksiko Iluhariduskeskus 2020. Autoriõigusega kaitstud. Palume konspekti kooli loata mitte jagada. 

Maniküüri baaskursuse konspekt. Palume hoolikalt läbi lugeda, küsimuste tekkimisel kirjutage või helistage julgesti. Loodetavasti saavad kõik aru, et ainult kosnpekti lugemisest ei piisa meistriks saamiseks, ka tunnis tuleb õppida ja kõvasti harjutada :). 

© Leksiko Iluhariduskeskus 2020. Autoriõigusega kaitstud. Palume konspekti kooli loata mitte jagada. 

Geelküünte konspekt on abivahend ja meelespea kunstküünte koolituse läbijatele. Soovitame selle läbi lugeda enne koolitusele tulemist, samuti võiks pärast koolituspäeva korrata, et omandatud teadmised ikka meelde jääksid. 

Volüümripsmepikenduste puhul kinnitatakse ühe naturaalse ripsme külge kuni seitse imepeenikest pikendust. Sellised kunstripsmed on palju kohevamad ja pilkupüüdvamad, kui "tavalised" kunstripsmed.

Siit leiad volüümripsmepikenduste konspekti ja vahendi koolituse käigus tehtud tööde piltide üles laadimiseks. 

Koolituse maht

NB! Siin toodud tundide arv kehtib siis, kui ei ole kokku lepitud teisiiti. 

Baaskursuse maht on 29 akadeemilist tundi sh 23 kontakttundi ja 6 tundi iseseisva töö jaoks. 

Volüümripsmete kursus koos juhendatud praktikaga RK307 + pikem praktika. Selle kursuse  hinnas sisaldub kogu õppimiseks ja harjutamiseks vajalik materjal. 

Siin on ripsmepikenduste koolituse konspekt jt õppematerjalid. Õpilane näeb kõike pärast hügieenikoolituse läbimist. 

Koolitus on jagatud seitsmeks mooduliks, millest tavaliselt kolm toimub auditoorselt koolituskeskuses ja neli e-õppena ning iseseisva tööna. Koolituse tempo võib kujuneda vastavalt sellele, kuidas õppija põhitöö seda võimaldab ja kuidas juhendajaga on varem kokku lepitud. Ka õppepäevade järjestus ei pruugi igaühel sama olla. Kokkuleppel on võimalik kasutada ka videokoolituse võimalusi, selle kohta küsi infot oma kontaktisiku käest. 

Depilatsioon vahapadrunitega, sooja purgivahaga ja kõvavahaga, jalgade ja käte depilatsioon. 

Sisu: teooria, käte ja jalgade depilatsiooni praktikum erinevates tehnikates ja erinevate vahadega (3 modelli), eksamitöö (1 modell).

Nail Art assortii õppematerjal ja iseseisvate tööde esitamine.